«Պատնեշ» ՓԲԸ-ի արտադրատնտեսական գործունեություն հիմնական ուղղությունները և նպատակները`

արտադրություն

վերանորոգում

կարգաբերում

վերականգնում

չափաբերում

Ոչ ստանդարտ ապրանքների և սարքավորումների, կոնստրուկցիաների,
արտադրություն, տեղադրում:

Լայն սպառման ապրանքների արտադրություն, փայտամշակում: